2016-2017 Akademik Yılı-Merkezimiz-Eğitim Öğretim Programı!

1-) Kuran-ı Kerim Dersleri: Arş. Gör. Adem GÖRMÜŞ

Salı ve Perşembe 12.30-13.30 arası

(Değerler Eğitimi Kütüphanesinde)

(Üniversitemiz çalışanlarına)

 

 

2-) Risâletü’l-Müsterşidîn Okumaları: Okutman Mustafa SEZER

Perşembe 15.00-17.00 arası

(İlahiyat Fakültesi’nde)

ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ (R.H.) ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

İLÂHİYAT ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

RİSÂLETÜ’L-MÜSTERŞİDÎN (ARAPÇA METNİ) OKUMALARI

Kitap ve Müellifi Hakkında:

Risaletü’l-Müsterşidîn’in yazarı Ebu Abdullah el-Haris b. Esed el-Muhâsibî’dir. Basra’da doğmuş Bağdat’ta yaşamış ve orada vefat etmiştir. Zamanının hikmet ehlindendir. Doğum tarihi net olarak bilinmemekle birlikte bazı araştırmacılar onun hicri 165 tarihinde doğduğunu söylemektedirler. Muhasibi hicri 243 tarihinde Bağdat’ta vefat etmiştir. O, birçok muhaddisten hadis dinlemiş ve İmam Şafii’den ilim tahsil etmiştir. Tasavvufun eser veren öncülerinden kabul edilen Muhasibi, aynı zamanda Kelamcılığıyla da öne çıkmıştır. Ardında 200 civarı eser bırakan el-Muhasibî’nin eserlerinin çoğu zühd, sülük, tasavvuf ve fıkıh alanındadır. Tasavvuf ilmine dair kaleme aldığı eserler sonraki âlimler üzerinde oldukça etkili olmuştur. Risâletü’l-Müsterşidîn, Sünnete uymanın gerekliliği, nefis terbiyesi, zühd, takva, kalbi bozan hususlar, ilim ve amelle alakalı konular akıcı bir üslupla ifade etmiştir.

 

3-) Ney Dersleri: Arş. Gör. Metin GÜNDOĞDU

Pazartesi 12.00-13.30 arası

(Değerler Eğitimi Kütüphanesinde)

NEY ENSTRÜMANI

“Dinle, bu ney neler hikâyet eder, ayrılıklardan nasıl şikâyet eder. Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryâdımdan erkek ve kadın müteessir olmakta ve inlemektedir.” diye mesnevisinin ilk satırlarına başlar Hz. Mevlânâ.

Türk din mûsikîsinin en önemli enstrümanı olan “ney”, gerek akademik gerek hobi gerekse de mistik anlamda kişiyi olgunlaştırır ve pozitif yönde hayata entegre eder.

Ney dersleri ile katılımcıların mûsikî kulağını geliştirip onları, musikişinaslık yolunda sazende, hanende ve iyi bir mûsikî dinleyicisi seviyesine ulaştırmayı amaçlıyoruz.

4-) : Hadis Dersleri: Arş. Gör. Ramazan ÖGTEM

Çarşamba 15.30-16.30

(İlahiyat Fakültesi’nde)

(İlahiyat Öğrencilerine)

5-) Klasik Arapça Dersleri

Arş. Gör. Ahmet SAĞLAM Cumartesi-Pazar Günleri

09:30-12:00 saatleri arasında

(İlahiyat Fakültesi’nde)

(İlahiyat Öğrencilerine)

İrtibat:

Ramazan ÖGTEM  (ramazanogtem@gmail.com)

Metin GÜNDOĞDU (metingundogdu5454@gmail.com

Mustafa SEZER (

Adem GÖRMÜŞ (gormusadem@hotmail.com)